Angiotonina

Stwierdzono, że ciało to jest białkiem zawartym w osoczu, sarna zaś renina jest enzymem wytwarzanym w komórkach kanalików nerek. To dodatkowe ciało, nazwane hipertensynogenem, na które działa renina, powstaje w wątrobie i jest ciałem białkowym o charakterze aglobuliny. Ciało to występuje we krwi w niewielkiej ilości i szybko zostaje związane przez reninę. Wytwór powstający z tej reakcji, która przebiega w warunkach beztlenowych, został nazwany angiotoniną, czyli hipertensyną. Jest to ciało rozpuszczalne w wodzie i ciepłoodporne wstrzyknięte do ustroju powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia krwi poprzedzony krótkim okresem utajenia, przy czym samo podwyższenie ciśnienia również jest krótkotrwałe. Angiotonina bowiem rozkłada się w nerkach, w wątrobie, a być może i w innych tkankach, rozkład zaś ten następuje pod wpływem enzymu angiotonina z lub hipertensynazy w obecności tlenu. Ponieważ angiotonina powstaje z reakcji między enzymem a substancją białkową, należy przypuszczać, że jest ona polpeptydem. Nie wiemy, co jest bodźcem do powstawania reniny. W każdym bądź razie renina łącząc się z ciałem białkowym doprowadza do powstawania angiotoniny, która prawdopodobnie działa na drobne tętniczki. Doświadczalnie stwierdzono, że niedokrwienie nerki wywołuje nadciśnienie, chociaż udowodniono także, że u ludzi może istnieć nadciśnienie bez niedokrwienia nerek. [więcej w: immunogenność, przewlekły nieżyt nosa krzyżówka, stomatolog na nfz wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: immunogenność przewlekły nieżyt nosa krzyżówka stomatolog na nfz wrocław