badania histologiczne

Tymczasem badania histologiczne stwierdzaj ą, że w tętniakach rozrasta się tkanka łączna bliznowata, która jest oporna na zwykłe ciśnienie krwi. Uważa się, więc dzisiaj, że pierwotnie w okresach zapalenia tętnicy głównej zostają zniszczone przez proces zapalny nie tylko włókna sprężyste i mięsne, lecz również otaczająca je tkanka łączna. Pod wpływem podrażnienia czynnikiem mechanicznym, jakim jest ciśnienie krwi, zastępczo wytwarza się młoda tkanka łączna. Wzrost, więc worka tętniaka dochodzi do skutku przez niszczenie tkanki łącznej starej z jednoczesnym tworzeniem się nowej, głównie z komórek błony zewnętrznej tętnicy. W dzisiejszym stanie wiedzy należy przyjąć, że zwiększone ciśnienie krwinek jest pierwotnym patogenetycznym czynnikiem w powstawaniu tętniaków i ich wzrostu. Pierwotną przyczyną powstawania i wzrostu tętniaków jest miejscowe zniszczenie błony środkowej tętnicy ciśnienie zaś krwi jest czynnikiem drażniącym i pobudzającym rozrost młodej tkanki łącznej ściany tętnicy głównej. Po powstaniu worka tętniaka ciśnienie krwi może być czynnikiem sprzyjającym powiększeniu się tętniaka na drodze mechanicznej. [patrz też: ciechocinek uzdrowisko, krosy allegro, niedoczynność tarczycy senność ]

Powiązane tematy z artykułem: ciechocinek uzdrowisko krosy allegro niedoczynność tarczycy senność