Badanie kontrolowane placebo z kwasem obetycholowym w pierwotnym żółtaczkowym zapaleniu skóry ad

Kwas obetycholowy ma około 100 razy większą siłę aktywacji w aktywacji FXR niż kwas chenodeoksycholowy.11 Sygnalizacja FXR chroni hepatocyty przed toksycznością kwasu żółciowego poprzez upośledzanie syntezy kwasów żółciowych i stymulowanie choleresy poprzez regulację w górę przenośników kwasów żółciowych.12 Ponadto FXR reguluje inne ścieżki z bezpośrednim działaniem przeciwzapalnym i przeciwfibrotycznym.13-15 W dwóch 12-tygodniowych badaniach fazy 2 dzienne dawki do 50 mg kwasu obeticholowego spowodowały zmniejszenie od poziomu podstawowego poziomów fosfatazy alkalicznej i bilirubiny, które były znacznie większe niż w przypadku placebo. 16 Jednakże, zależne od dawki zwiększenie częstości występowania i nasilenie świądu były widoczne, szczególnie przy dawkach większych niż 10 mg. Celem naszego badania fazy 3 była ocena długoterminowego profilu skuteczności, bezpieczeństwa i działań niepożądanych kwasu obeticholowego u pacjentów z pierwotnym żółciowym zapaleniem dróg żółciowych, którzy otrzymywali dawki dzienne 5 mg lub 10 mg.
Metody
Uczestnicy
Pacjenci w wieku 18 lat lub starsi, którzy otrzymali diagnozę pierwotnego żółciowego zapalenia dróg żółciowych7,8 zostali zwerbowani w 59 ośrodkach w 13 krajach (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Kryterium wejściowym był poziom alkalicznej fosfatazy wynoszący co najmniej 1,67-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu lub nienormalny całkowity poziom bilirubiny wynoszący mniej niż 2-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu. Pierwszy pacjent został zapisany w marcu 2012 r., A ostatni pacjent ukończył fazę podwójnie ślepej próby w grudniu 2013 r.
Wersja próbna
Międzynarodowe badanie skuteczności PBC OCA (POISE) było randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo, 12-miesięcznym, 3-etapowym, równoległym badaniem. Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 1: 1: 1, do otrzymywania raz na dobę doustnie placebo, kwas obetycholowy w początkowej dawce 5 mg z dostosowaniem do 10 mg, jeśli dotyczy (grupa 5-10 mg) lub obeticholic kwasu w dawce 10 mg (grupa 10 mg), z których wszystkie dodano do standardowego opiekuna ursodiolem (w dawce dziennej 13 do 15 mg na kilogram masy ciała) lub podawano osobno pacjentom, którzy mieli niedopuszczalne skutki uboczne ursodiol (pacjenci, którzy nie otrzymywali ursodiolu, musieli nie otrzymywać ursodiol przez co najmniej 3 miesiące przed przyjęciem do badania). Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z kryteriami ryzyka Paris (poziom fosfatazy alkalicznej> 3-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu, poziom aminotransferazy asparaginianowej> 2-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu lub poziom bilirubiny powyżej górnej granicy normalny zakres) 17 i zgodnie z użyciem lub nie użycia ursodiol. Pacjenci, którzy zostali przydzieleni do grupy 5-10 mg początkowo otrzymywali kwas obeticholowy w dawce 5 mg przez 6 miesięcy, po czym dawkę zwiększono do 10 mg na podstawie profilu efektów ubocznych i odpowiedzi biochemicznej; jeśli pacjenci mieli zdarzenia niepożądane, takie jak ciężki świąd lub już osiągnęli pierwotny złożony punkt końcowy, ich dawka nie była zwiększona. Wszyscy pacjenci, którzy weszli w pięcioletnią, otwartą fazę rozszerzenia po ukończeniu fazy podwójnie ślepej, otrzymywali kwas obetycholowy w dawce 5 mg (w tym u tych, którzy przyjmowali 10 mg w fazie podwójnie ślepej próby) przez pierwsze 3 miesiące, po którym to czasie można zwiększyć dawkę.
Oględziny próbne
Protokół, dostępny na stronie, został zatwierdzony przez odpowiednie lokalne i krajowe instytucje odpowiedzialne za etykę i regulacje i został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej i Deklaracją Helsińską (Seoul, Korea Południowa, zmiana z października 2008 r.)
[podobne: niedoczynność tarczycy senność, ciechocinek uzdrowisko, stomatolog na nfz wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: ciechocinek uzdrowisko niedoczynność tarczycy senność stomatolog na nfz wrocław