Bodzce nerwowe z niedokrwionych nerek

Teoria humoralna twierdzi, że w ustroju powstają na tle rozmaitych zaburzeń, tzw. ciała hipertensyjne, które wywołują podniesienie się ciśnienia krwi. Obie te teorie, z których każda oddzielnie jest niepełnowartościowa, próbuje ostatnio powiązać w jedną całość Goldblatt. Wykazał on i jego współpracownicy, że częściowy ucisk obu tętnic nerkowych psa za pomocą zacisku metalowego wywołuje stałe nadciśnienie. Przyjęli oni możliwość istnienia trojakiego mechanizmu zwiększenia się ciśnienia krwi w tym doświadczeniu, mianowicie: 1. z zakończeń nerwowych w niedokrwionych nerkach idzie pobudzenie do zwojów współczulnych albo ośrodka naczyniowego, co w wyniku daje ogólne zwężenie naczyń i następczy wzrost ciśnienia krwi 2. Bodźce nerwowe z niedokrwionych nerek powodują wzmożone wydzielanie się pewnego ciała o charakterze hormonu, które działając obwodowo lub ośrodkowo powoduje ogólne zwężenie naczyń 3. nagromadzenie lub powstawanie pewnego ciała w niedokrwionych nerkach, ewentualnie zakłócenie równowagi chemicznej między składnikami krwi powoduje powstawanie nadciśnienia o podobnym mechanizmie jak pod wpływem hormonu. Pierwsze dwie możliwości zostały obalone, gdyż stwierdzono, że nie można usunąć doświadczalnego nadciśnienia z niedokrwienia nerek za pomocą przecięcia nerwów nerkowych, a także że można je wywołać u zwierząt, którym uprzednio przecięto nerwy dochodzące do nerek. [patrz też: bezdechy nocne, immunogenność, nadciśnienie samoistne ]

Powiązane tematy z artykułem: bezdechy nocne immunogenność nadciśnienie samoistne