CISNIENIE KRWI

CIŚNIENIE KRWI Ciśnienie krwi w tętnicach średniego kalibru waha się w warunkach fizjologicznych między 100-130 mm słupa rtęci średnio przyjmujemy 120 mm słupa rtęci w tętnicy promieniowej. Ciśnienie powstające przy każdym skurczu serca nazywamy skurczowym maksymalnym w przeciwieństwie do ciśnienia, jakie panuje w naczyniach podczas rozkurczu serca, to jest rozkurczowego minimalnego, które waha się od 70-90 mm słupa rtęci. Ciśnienie w tętnicy głównej wynosi 170 mm jako maksymalne i 120 mm słupa rtęci jako minimalne. Różnice pomiędzy ciśnieniem skurczowym a rozkurczowym nazywamy rozpiętością amplitudą j ciśnienia krwi. Wynosi ona zazwyczaj 1/3 ciśnienia maksymalnego i 1h ciśnienia minimalnego. W miarę oddalania się od serca ciśnienie krwi spada, chociaż nieznacznie. W tętnicy goleniowej np. ciśnienie krwi jest tylko o 3,5 mm słupa rtęci niższe niż w tętnicy szyjnej. Wpływ na wysokość ciśnienia krwi w tętnicach wywierają następujące czynniki fizjologiczne: 1 Stopień wypełnienia tętnic, czyli ilość krwi i jej lepkość. Wysokość ciśnienia krwi nie jest jednak proporcjonalna do zwiększonej lub zmniejszonej ilości krwi, gdyż układ naczyniowy przystosowuje się w bardzo szerokich granicach dzięki swoim mięśniom do zmian w ilości krwi. [więcej w: korona pełnoceramiczna cena, kre alkalyn, krosy allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: korona pełnoceramiczna cena kre alkalyn krosy allegro