Cisnienie srednie jest to stale cisnienie równowazne cisnieniu zmiennemu, wywolanemu przez czynnosc serca

Ciśnienie średnie jest to stałe ciśnienie równoważne ciśnieniu zmiennemu, wywołanemu przez czynność serca. Innymi słowy jest to ciśnienie, które przy stałej wartości dawałoby tę samą szybkość przepływu krwi przez naczynia, jaką daje rzeczywiste zmienne ciśnienie wywołane zmiennym działaniem serca. Jest ono wypadkową ciśnień rzeczywiście działających i ciągle zmiennych. Wartość ciśnienia średniego znajduje się bliżej wartości ciśnienia rozkurczowego i nie jest ona średnią arytmetyczną ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Ciśnienie średnie nie jest wartością realną, gdyż zmienna i zależna od różnych regulacyjnych wpływów czynność serca nie może wywoływać stałego ciśnienia krwi. Stałe ciśnienie cieczy można otrzymać tylko na modelach, dlatego też tzw. ciśnienie średnie nie może być brane pod uwagę w rozważaniach fizjologicznych. Ciśnienie , krwi w naczyniach włosowatych jest małe wskutek olbrzymiej ich liczby i pojemności oraz znacznego oporu, jaki one przedstawiają ciśnienie krwi dochodzi w nich do 24-35 mm słupa rtęci. Ciśnienie zwiększa się w naczyniach włosowatych z powodu: a rozszerzenia doprowadzających drobnych naczyń tętniczych b zwiększenia ciśnienia w drobnych tętnicach c zwężenia naczyń żylnych lub zamknięcia ich światła d podniesienia ciśnienia w naczyniach żylnych, np. przy zmianach położenia ciała. [patrz też: przewlekły nieżyt nosa krzyżówka, krosy allegro, kre alkalyn ]

Powiązane tematy z artykułem: kre alkalyn krosy allegro przewlekły nieżyt nosa krzyżówka