Czynnik nerwowy

Czynnik nerwowy odgrywa więc jedną z zasadniczych ról w patogenezie stwardnienia tętnic. U ludzi, bowiem, u których proces pobudzenia w korze mózgowej jest wzmożony i w związku z tym zakłócona równowaga w czynności układu wegetatywnego, znacznie szybciej występuj e stwardnienie tętnic. Rola czynników chemicznych Do ciał chemicznych sprzyjających powstawaniu stwardnienia tętnic należy alkohol, dym tytoniowy, ołów, niektóre jady bakteryjne oraz jady powstające wewnątrz ustroju. Przewlekłe zatrucie alkoholem według danych klinicznych sprzyja powstawaniu stwardnienia naczyń, chociaż badania anatomo-patologiczne nie potwierdzają tego. W przewlekłym zatruciu alkoholem chodzi o zakłócenie przemiany materii, zwłaszcza tłuszczowej, oraz zmiany wsteczne powstające w wątrobie, wskutek czego traci ona zdolność odtruwania jadów powstających wewnątrz ustroju. Palenie tytoniu niewątpliwie sprzyja powstawaniu skurczów naczyniowych, które pogłębiają procesy miażdżycowe, jak to widzimy w dławicy piersiowej lub chromaniu przestankowym claudicatio intermittens. Zatrucie przewlekłe ołowiem wywołuje oprócz innych szkód najczęściej stwardnienie tętnic. U osób pracujących z ołowiem lub jego związkami stwardnienie tętnic rozwija się wcześniej i częściej. Statystyki wykazują, że stwardnienie tętnic powstaje w znacznie większym odsetku u robotników pracujących w fabrykach bezpośrednio z ołowiem niż u robotników tych samych fabryk niestykających się z ołowiem. Zagadnienie wpływu chorób zakaźnych na powstawanie i rozwój stwardnienia naczyń jest sporne. Niewątpliwie jednak stwierdzono, że zakażenie kiłą nie tylko jest przyczyną powstawania swoistego zapalenia tętnicy głównej aortitis luetica i, innych tętnic arteriitis luetica, lecz również powoduje pogłębienie się ogólnego stwardnienia tętnic. [patrz też: stomatolog kraków ruczaj, implanty zielona góra, medycyna estetyczna wilanów ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty zielona góra medycyna estetyczna wilanów stomatolog kraków ruczaj