Obserwacja chorych z nadcisnieniem

Obserwacja chorych z nadciśnieniem dowodzi, że ukrwienie tkanek jest u nich zupełnie wystarczające. Skurcz bowiem tętniczek jest wyrównany wzmożoną pracą serca przejawiającą się zwiększeniem jego objętości wyrzutowej. Skurcz tętniczek w nadciśnieniu samoistnym idzie zawsze w parze z podwyższeniem ciśnienia krwi w przeciwieństwie do innych chorób, gdzie miejscowe zwężenie naczynie wywołuje podwyższenia ciśnienia krwi, jak np. w chorobie Raynauda. Równowaga między skurczem tętniczek a siłą serca jest cechą charakterystyczną nadciśnienia samoistnego i angiotonina wydaje się być jedynym ciałem utrzymującym tę równowagę. Badania bowiem wpływu angiotoniny na wyosobnione serce wykazały, że wywołuje ona zwężenie tętnic wieńcowych, podczas gdy praca i wydolność serca do pewnego czasu wzrastają. Dożylne natomiast wstrzykiwanie angiotoniny u osób z prawidłowym ciśnieniem krwi powodowało wzrost ciśnienia żylnego i spadek wydolności serca. Można to tłumaczyć silnym zwężeniem tętnic wieńcowych i gwałtownym wzmożeniem oporów w krwiobiegu na obwodzie. [przypisy: immunogenność, edugaleria, niedoczynność tarczycy senność ]

Powiązane tematy z artykułem: edugaleria immunogenność niedoczynność tarczycy senność