Patogeneza nerkowa

Patogeneza nerkowa nadciśnienia samoistnego w zajęciu tylko jednej nerki nie może być przy jęta- Nie wykazano bowiem jednostronnego zajęcia nerki w przypadkach nadciśnienia samoistnego ani wpływu wycięcia nerki na ciśnienie krwi, ani nadciśnienia samoistnego w przypadkach jednostronnych schorzeń nerki. Na sekcjach widzi się przypadki nadciśnienia samoistnego bez stwardnienia tętniczek nerkowych. Niekiedy w schorzeniach jednej nerki powstaje wprawdzie nadciśnienie, które po usunięciu chorej nerki spada do liczb prawidłowych, jednak to nadciśnienie nie ma nic wspólnego z nadciśnieniem samoistnym. Nadciśnienie w tych, przypadkach jest sprawą wtórną, powstałą na tle schorzałej nerki w związku z jej stanem zapalnym i zaburzeniami w niej krążenia. Niedokrwienie nerki nie jest więc pierwotnym czynnikiem przyczynowym w powstawaniu nadciśnienia samoistnego u człowieka. Raczej niedokrwienie nerki stwierdzone w przypadkach nadciśnienia samoistnego jest jednym z następstw nadciśnienia. Nie znaczy to, że nerka nie odgrywa pewnej roli pośredniej w powstawaniu nadciśnienia. Najważniejszą rolę odgrywa jednak nerka w dalszych okresach nadciśnienia samoistnego, to jest wtedy, gdy nadciśnienie wywołało w nerkach zmiany anatomiczne. [przypisy: kre alkalyn, przewlekły katar krzyżówka, niedoczynność tarczycy senność ]

Powiązane tematy z artykułem: kre alkalyn niedoczynność tarczycy senność przewlekły katar krzyżówka