szpital puck ginekologia

Infekcja ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) dorosłych i dzieci powoduje poważne dysfunkcje komórek B i komórek T 1-4. Podczas gdy u dorosłych zakażenia oportunistyczne są najczęstszymi przejawami upośledzenia odporności związanego z HIV, dzieci często mają nawracające poważne infekcje bakteryjne z powszechnie występującymi bakteriami 5-7. Definicja przypadku zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) Ośrodka Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) obejmuje nawracające, poważne infekcje bakteryjne jako wskaźnik upośledzenia immunologicznego8. Badania sugerują, że dożylna immunoglobulina zmniejsza częstość występowania poważnych zakażeń bakteryjnych, a niektóre odnotowały poprawę przeżycia9-13. Jednak większość tych badań u dzieci zakażonych wirusem HIV była mała i nie była dobrze kontrolowana. W dużym randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo przeprowadzonym przez grupę dożylnej immunoglobuliny z grupy globulin z Narodowego Instytutu Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka (NICHHD), dzieci zakażone HIV z objawami łagodnymi do umiarkowanych (liczba limfocytów CD4 +, . 200 na milimetr sześcienny), którzy otrzymali dożylną immunoglobulinę, mieli znacznie mniej poważnych i mniej istotnych infekcji bakteryjnych i byli hospitalizowani rzadziej niż dzieci otrzymujące placebo14, 15. Nie było żadnej przewagi w przetrwaniu. Ponadto badanie przeprowadzono, gdy zydowudyna nie została w pełni ustalona jako standardowa terapia dla dzieci z objawową infekcją HIV. Tak więc, badanie NICHHD nie było zaprojektowane do oceny skuteczności dożylnej immunoglobuliny u dzieci z zaawansowanym zakażeniem HIV, które otrzymują terapię zydowudyną. Ponieważ dzieci z zaawansowanym zakażeniem HIV są najbardziej zagrożone rozwojem poważnych zakażeń bakteryjnych i najczęściej otrzymują terapię zydowudyną, obecne badanie zostało zaprojektowane w celu oceny skuteczności dożylnej immunoglobuliny u dzieci z zespołem AIDS i chorym na AIDS, które są leczone z zydowudyną.
Metody
Projekt badania i kryteria wejścia
Badanie było randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniem zaprojektowanym do oceny dożylnej immunoglobuliny u dzieci z zaawansowanym zakażeniem HIV, które otrzymywały zydowudynę. Został przeprowadzony w 30 klinikach sponsorowanych przez National Institute of Allergy and Infectious Diseases Pediatric AIDS Clinical Trials Group oraz NICHHD.
Dzieci w wieku od 3 miesięcy do 12 lat zidentyfikowane jako mające AIDS (zdefiniowane przez CDC) lub kompleksy związane z AIDS (zdefiniowane poniżej) i zakażenie HIV potwierdzone laboratoryjnie kwalifikowały się do badania. Dzieci z limfatycznym śródmiąższowym zapaleniem płuc były wyłączone z rejestracji, chyba że wymagały uzupełniającego tlenu lub kortykosteroidów lub spełniały inne kryteria wstępne. U dzieci, u których stwierdzono występowanie kompleksu związanego z AIDS, konieczne było spełnienie co najmniej dwóch z trzech głównych kryteriów (niezdolność do rozwoju, utrzymująca się lub nawracająca kandydoza w jamie ustnej oraz liczba limfocytów CD4 + poniżej 500 na milimetr sześcienny) w ciągu trzech tygodni przed rozpoczęciem badania lub jedno główne kryterium i jedno pomniejsze kryterium (uporczywa biegunka, powiększenie węzłów chłonnych, powiększenie węzłówek, kardiomiopatia, nefropatia, nawracająca opryszczka zwykła lub półpasiec i małopłytkowość) w ciągu dwóch miesięcy przed
[więcej w: szpital puck, przewlekły katar krzyżówka, bezdechy nocne ]

Powiązane tematy z artykułem: bezdechy nocne przewlekły katar krzyżówka szpital puck