Trial of Combination Leczenia przeciwmalaryczne u dzieci z Papui Nowej Gwinei ad 8

Stwierdzono niższy współczynnik częstości występowania gorączki i wymiotów między dniami 0 i 7 w przypadku schematów leczenia skojarzonego artemisinin niż z chlorchino-sulfadoksyną-pirymetaminą (P <0,04 dla wszystkich trzech porównań, Tabela 5 w Dodatku uzupełniającym), ale nieistotne różnica między leczeniem dla innych objawów. Występował wyższy wskaźnik częstości występowania wysypki z artesunatem-sulfadoksyną-pirymetaminą i dihydroartemizodyną-piperachiną niż z chlorchino-sulfadoksyną-pirymetaminą (P = 0,004). Najbardziej wyczuwalną śledzionę stwierdzono w grupie dihydroartemisinin-piperachiny (p = 0,006). Poziomy hemoglobiny pozostawały podobne we wszystkich grupach leczenia, ze średnim wzrostem w dniu 42 wynoszącym 1,7 g na decylitr w porównaniu z wartością wyjściową. Klinicznie istotna hipoglikemia nie rozwinęła się u żadnego dziecka. Read more „Trial of Combination Leczenia przeciwmalaryczne u dzieci z Papui Nowej Gwinei ad 8”