Zmiany wsteczne w komórkach (zwyrodnienie)

Zmiany wsteczne w komórkach (zwyrodnienie) We wszystkich sprawach zanikowych komórki widujemy często początkowe okresy jakościowych zmian w protoplazmie komórkowej. Są to tzw. zmiany wsteczne, czyli zwyrodnienia (degeneratio) i cechuj ą się one zaburzeniami fizyko-chemicznej budowy i zmianami składu chemicznego protoplazmy. Fizyko-chemiczne zmiany zakłócają dyspersję koloidów i gelatynizację, powodując częściowe ich wypadanie, co wywołuje zmiany w budowie komórki. Zaburzenia te odbijają się na właściwym chemicznie komórki i doprowadzają do znacznego zwiększenia się w komórce białek, tłuszczów, lipidów, glikogenu, barwników komórkowych, ilości wody, wypadnięcia soli i innych składników komórki, powstających albo z rozpadu związków koloidowych samej komórki, albo ze związków wprowadzonych do niej z zewnątrz. Oba te zjawiska, to jest fizyko-chemiczna koloidowa budowa komórki i jej wewnętrzny chemizm, idą w parze i zmiany w jednym elemencie pociągają za sobą zmiany w drugim, upośledzając czynność komórki. Sprawy te dotyczą nie tylko samej komórki, lecz także istoty międzykomórkowej, czyli substancji paraplazmetycznych. [więcej w: przywra chińska Kraków, krosy allegro, przywra chińska ]

Powiązane tematy z artykułem: krosy allegro niedoczynność tarczycy senność przywra chińska