ZYLAKI

Niektórzy twierdzą, że istnieje wrodzone osłabienie ścianek żylnych, wyrażające się w nieprawidłowym tworzeniu się i rozmieszczeniu włókien sprężystych i mięśniowych. Istnieje również pogląd, że w powstawaniu żylaków zasadniczą rolę odgrywają zastawki żylne, których niedorozwój lub brak powoduje utrudnienie odpływu krwi. Mechaniczny czynnik, to jest zastój lub zwiększone ciśnienie żylne, nie może sam przez się spowodować powstawania żylaków, gdyż żyły posiadają duże właściwości kompensacyjne i dzięki swojej sprężystości dają sobie doskonale radę z czynnikiem mechanicznym. Dopiero zespół czynników, jak wrodzone osłabienie ścian żylnych, niedostateczność zastawek i zmniejszenie się sprężystości włókien ścianki wskutek zmian patologicznych, może sprzyjać powstawaniu żylaków z przyczyn mechanicznych. Najczęściej na żylaki cierpią osoby w wieku 30-45 lat, które z racji swego zawodu muszą długo przebywać w pozycji stojącej i nie mogą wykonywać większych ruchów. Największy odsetek żylaków wykazują np. piekarze, kowale, kamieniarze, rękawicznicy, konduktorzy, kelnerzy i inni. Niewątpliwie wchodzą w tych przypadkach w grę czynniki konstytucyjne o charakterze elastopatii jako ogólnego osłabienia tkanki sprężystej. [przypisy: kre alkalyn, niedoczynność tarczycy senność, stomatolog na nfz wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: kre alkalyn niedoczynność tarczycy senność stomatolog na nfz wrocław