Badanie czynnosci nerek

Badanie czynności nerek wskazuje, że pod wpływem angiotoniny następuje znaczny skurcz tętniczki odprowadzającej kłębka nerkowego, tętniczka zaś doprowadzaiąca kurczy się w mniejszym stopniu i w związku z tym przepływ krwi przez nerki jest na ogół zmniejszony. W początkowym jednak okresie choroby, kiedy ciśnienie krwi w ogólnym układzie krążenia jest wyższe niż w nerkach, przepływ krwi przez nerki może być nawet zwiększony. Pogłębiając badanie Goldblatta zauważono, że jeżeli nadciśnienie jest spowodowane częściowym zaciśnięciem tętnicy nerkowej po jednej stronie, a nerka po drugiej stronie pracuje prawidłowo, to usunięcie nerki niedokrwionej spowoduje spadek ciśnienia krwi do poziomu prawidłowego w ciągu 6-10 godzin. Doświadczenie to umacnia pogląd, że niedokrwiona nerka wytwarza nadmiar ciała hipertensyjnego. Wykazano również, że niedokrwiona nerka w doświadczeniach na psach jest jedynym źródłem ciała hipertensyjnego. Krew bowiem pobrana z żyły nerkowe niedokrwionej nerki ma właściwości hipertensyjne znacznego stopnia, krew zaś pobrana z żyły śledzionowej, krezkowej, wątrobowej, udowej i z tętnicy szyjnej oraz z prawego i lewego serca nie ma żadnych lub tylko bardzo nieznaczne właściwości hipertensyjne. Dalszych dowodów doświadczalnych na powstawanie ciał hipertensyjnych w nerkach dostarcza fakt, że tylko niedokrwienie nerek wywołuje nadciśnienie, niedokrwienie zaś innych narządów nadciśnienia nie wywołuje. W dalszych w tym kierunku badaniach stwierdzono, że tkanka nerkowa ma również zdolność niszczenia i wydalania ciała hipertensyjnego. [podobne: edugaleria, stomatolog na nfz wrocław, purchawka chropowata ]

Powiązane tematy z artykułem: edugaleria purchawka chropowata stomatolog na nfz wrocław