Pojecie stwardnienia tetnic jest zlozone

Pojęcie stwardnienia tętnic jest złożone, różne, bowiem sprawy chorobowe toczące się w ścianach naczyń prowadzą do ich stwardnienia i utraty sprężystości oraz w związku z tym do zaburzenia ich czynności. Podstawową sprawą w stwardnieniu tętnic są zaburzenia biochemicznych procesów w elementach komórkowych ścianki naczyniowej. Zróżnicowane, bowiem komórki tracą zdolność do chemicznej regeneracji i występuje zmiana w koloidach protoplazmy w związku z ich starzeniem się hysteresis, co w wyniku doprowadza do zmian wstecznych. Dlatego też należy przyjąć, że najrozmaitsze wpływy patologiczne czy to mechaniczne, czy chemiczne działające na ściankę naczyniową i upośledzające jej odżywianie sprzyjają powstawaniu stwardnienia tętnic. lm dłużej one działają, tym łatwiej występuje stwardnienie naczyń. Długotrwałe, więc działanie bodźca szkodliwego jest zasadniczym czynnikiem, którym można wytłumaczyć występowanie stwardnienia tętnic w wieku starszym. Naczynia ustroju mają swój wiek i zużywają się w miarę starzenia się ustroju. Wiemy, bowiem, że już w dzieciństwie stopniowo występuje zgrubienie błony wewnętrznej naczyń, naj wyraźniejsze w tętnicach wieńcowych serca, postępujące z wiekiem, Ten proces jest właściwy nie tylko człowiekowi, lecz wielu gatunkom zwierząt, zwłaszcza królikom. Zużycie naczyń sprowadza się do zaburzeń czynności elementów kurczliwych i sprężystych ścianki naczyniowej. Różnica w dynamice czynnościowej powstała na skutek tych zaburzeń w mniejszym lub większym stopniu odbija się na całości krążenia. [patrz też: kre alkalyn, stomatologia mikroskopowa łódź, przewlekły katar krzyżówka ]

Powiązane tematy z artykułem: kre alkalyn przewlekły katar krzyżówka stomatologia mikroskopowa łódź