Przyczyny powstawania, zmian w tetnicach prowadzace do powstawania tetniaków sa bardzo rózne

Przyczyny powstawania, zmian w tętnicach prowadzące do powstawania tętniaków są bardzo różne. Tętniaki mogą powstać pod wpływem zakażenia kiłą, kiedy krętki blade usadawiają się w tętnicy głównej i przez swoje jady niszczą jej warstwę środkową. Również procesy toczące się w narządach wewnętrznych w bliskości tętnicy głównej, jak np. gruźlica kręgosłupa, płuc, gruczołów śród piersiowych, ropne zapalenie śródpiersia rozpadające się nowotwory przełyku, oskrzeli, płuc, żołądka itd. , mogą wywołać powstawanie tętniaka. Stwardnienie tętnic wskutek procesów miażdżycowych bardzo rzadko wywołuje powstawanie tętniaków, a to z tego względu, że proces miażdżycowy toczy się przede wszystkim na błonie wewnętrznej naczynia, która ulega zgrubieniu. Błona zewnętrzna i środkowa nie jest zwykle w tym procesie dotknięta i zachowuje swoją sprężystość. Tylko w tych rzadkich przypadkach, kiedy proces miażdżycowy rozwinie się w warstwie środkowej tętnicy, może powstać tętniak. Tętniaki wywierają ucisk na tkanki sąsiadujące, które ulegają zanikowi. Zaniki mogą dotyczyć nie tylko tkanek miękkich, lecz nawet kości. Mostek np. do tego stopnia może ulec zanikowi, że tętniak wyczuwa się, jako tętniący guz tuż pod skórą. [patrz też: szpital puck, implanty zielona góra, nadciśnienie samoistne ]

Powiązane tematy z artykułem: implanty zielona góra nadciśnienie samoistne szpital puck