szpital puck ginekologia ad 7

Trzydzieścioro czworo dzieci zgłosiło działania niepożądane związane z infuzją podczas badania, 18 otrzymywało immunoglobulinę i 16 otrzymywało placebo. Reakcje obejmowały gorączkę, ból głowy, nudności, glukozurię, wysypkę, nadciśnienie, neutropenię i leukopenię. Żadna reakcja niepożądana nie była bardziej powszechna w grupie immunoglobulin niż w grupie placebo. Jedno dziecko przestało przyjmować dożylną immunoglobulinę z powodu reakcji alergicznej na wlew. Dyskusja
To randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie globuliny immunologicznej dożylnej u dzieci z zespołem AIDS lub pokrewnym AIDS, które otrzymywały zydowudynę, miało na celu wykrycie zmniejszenia ryzyka ciężkiej infekcji bakteryjnej z 25 procent do 10 procent, a 60 procentowa redukcja prawdopodobieństwa zdarzenia. Wierzyliśmy, że potrzebny będzie duży efekt uzasadniający rutynowe stosowanie immunoglobuliny, biorąc pod uwagę jej koszt, potrzebę comiesięcznego dożylnego dostępu i naszą hipotezę, że nie wpłynie to na całkowity czas przeżycia. W ramach wcześniej ustalonych kryteriów skuteczności, to badanie pokazuje umiarkowane zmniejszenie poważnych zakażeń bakteryjnych z potwierdzonymi patogenami przy użyciu immunoglobuliny. Jednak dowody sugerują również interakcję między wpływem immunoglobuliny a stosowaniem profilaktyki trimetoprym-sulfametoksazolem. Korzyści z immunoglobuliny obserwowano głównie u dzieci, które nie otrzymywały takiej profilaktyki. Leczenie immunoglobuliną nie zmniejszyło częstości poważnych zakażeń bakteryjnych potwierdzonymi patogenami u dzieci otrzymujących profilaktykę trimetoprimem i sulfametoksazolem. Terapia immunoglobulinami zmniejszała liczbę zakażeń bakteryjnych, gdy rozważano wszystkie poważne i niezawinione infekcje, jak również liczbę i czas trwania (danych nie przedstawiono) hospitalizacji u dzieci z zaawansowaną chorobą HIV. W każdej analizie efekt był przede wszystkim u dzieci, które nie otrzymywały profilaktyki trimetoprym-sulfametoksazolem.
Istnieje kilka istotnych różnic między tym badaniem a badaniem dożylnej immunoglobuliny przeprowadzonym przez NICHHD14,15, które mogą wyjaśniać różnice w wynikach. Badanie kliniczne NICHHD nie zostało zaprojektowane w celu oceny korzyści wynikających z podania dożylnej immunoglobuliny u dzieci otrzymujących terapię zydowudyną. Tak więc, na początku tego badania, żadne dzieci nie otrzymywały zydowudyny, a mniej niż połowa dzieci otrzymywała leczenie przeciwretrowirusowe w dowolnym momencie podczas badania. W niniejszym badaniu wszystkie dzieci otrzymywały zydowudynę, a widoczna zdolność immunoglobuliny do spowalniania spadku liczby limfocytów CD4 + nie była obserwowana. Ponadto dzieci z obecnego badania miały bardziej zaawansowaną chorobę z mniejszą liczbą limfocytów CD4 + niż dzieci w poprzednim badaniu klinicznym. Inną ważną różnicą między dwoma badaniami był stopień, w jakim zastosowano profilaktykę trimetoprym-sulfametoksazolem w przypadku zapalenia płuc P. carinii. Tylko 15 procent dzieci biorących udział w badaniu NICHHD otrzymywało trimetoprim-sulfametoksazol przy wejściu, w porównaniu z 32 procentami w obecnym badaniu. Ponadto 66 procent wszystkich uczestników otrzymywało leki w pewnym momencie podczas naszego badania
[więcej w: dentysta na nfz kraków, jak zrezygnować z zakupu na allegro, gabinet dentystyczny ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta na nfz kraków jak zrezygnować z zakupu na allegro