Terapie w świecie rzeczywistym i problem malarii Vivax

Wellems i Miller1 pisali o dwóch światach malarii: jednym z mieszkańców obszarów tropikalnych obszarów wiejskich, w których choroba jest endemiczna, a także innych podróżnych z tych obszarów, którzy zazwyczaj mają większe zasoby. Rozróżnienie to jest ostre, ważne i ważne w rozważaniu opracowania narzędzi do walki z globalnym obciążeniem malarią. Narkotyki uważane za bezpieczne i skuteczne w jednym świecie mogą nie być takie w drugim.2 Większość z setek milionów ludzi, u których rozwinie się malaria w ciągu najbliższego roku, będzie otrzymywać i przyjmować leki przeciwmalaryczne bez nadzoru lekarskiego. Chociaż udzielanie licencji na złożone lub źle tolerowane schematy leczenia wymagające klinicznego przeglądu pod kątem przeciwwskazań może być doskonale odpowiednie dla populacji mających dostęp do ścisłego nadzoru klinicznego, dystrybucja tego samego schematu w tropikach wiejskich jest lekkomyślna. Dwa inne światy malarii to te z lub bez endemicznego Plasmodium vivax. Malaria Vivax była znana jako łagodna malaria tertiana od ponad wieku i nadal uważana jest za rzadko niebezpieczną; dowody sugerują historyczne niedoszacowanie zarówno ciężaru choroby, jak i możliwości śmierci z zakażeniem P. vivax.3-7 Malaria endemiczna występuje w całym tropikach, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieje naturalny brak komarów anophelinowych (na wschód od Vanuatu na południu Pacyfik) lub wśród populacji, w których brak receptora Duffy na krwinkach czerwonych (w dużej części Afryki). Malaria Vivax wyróżnia się wśród plasmodii, która infekuje ludzi, którzy potrafią dotrzeć do umiarkowanych szerokości geograficznych, tak jak obecnie – aż do półwyspu koreańskiego i południowych umiarkowanych szerokościach geograficznych Azji i Morza Śródziemnego. Około 2,6 miliarda ludzi jest zagrożonych, a szacunkowe roczne infekcje wynoszą od 70 do 390 milionów, 3,4, z czego około 80% występuje w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Malaria Vivax stanowi co najmniej 70% obciążenia malarią w obu Amerykach.
Obiektywne badanie dowodów klinicznych leżących u podstaw dostępnych terapii na infekcję P. vivax ujawnia wyraźne zaniedbanie tego pasożyta.5 Co ważniejsze, narzędzia analityczne do krytycznej oceny eksperymentalnych lub standardowych terapii można uważać za niewystarczające, w najlepszym przypadku, za zadanie zidentyfikowania terapie, które są bezpieczne i skuteczne oraz zdolne do zmniejszenia obciążenia chorobami wywołanymi przez malarię żywieniową.
Rozróżnienie między światami malarii zi bez P. vivax znajduje wyraz w badaniu Karunajeewa i wsp.8 (numer rejestru australijskich nowozelandzkich rejestrów klinicznych ACTRN12605000550606) w tym wydaniu czasopisma. To najnowocześniejsze badanie kliniczne ocenia bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność opcji terapeutycznych wśród małych dzieci narażonych na endemiczne falciparum i malarię żyjącą w Papui Nowej Gwinei. Dzięki zastosowanym narzędziom analitycznym ustalenia dotyczące P. falciparum dostarczają przydatnych wglądów. Szacowana skuteczność 88% dihydroartemisinin-piperachiny spada znacznie poniżej innych szacunków skuteczności dla tego połączenia przeciwko temu pasożytowi. Autorzy wskazują zarówno na suboptymalną absorpcję piperachiny, jak i na oporność krzyżową między chlorochiną a piperachiną przez miejscowe pasożyty in vitro, jako możliwą podstawę względnie słabych wyników kombinacji leków.
[podobne: ciechocinek uzdrowisko, stomatolog na nfz wrocław, purchawka chropowata ]

Powiązane tematy z artykułem: ciechocinek uzdrowisko purchawka chropowata stomatolog na nfz wrocław