Zanik wskutek zaburzen w unerwieniu

Zanik wskutek zaburzeń w unerwieniu Zanik spowodowany zaburzeniami w unerwieniu sprowadza się w zasadzie do dwóch rodzajów mechanizmów, mianowicie: zmian napięcia tkanek, zmian regulacji gry naczyniowej. Doświadczenia wykazały, że przecięcie nerwu i zniesienie w ten sposób napięcia tkanki mięsnej wywołuje zanik odpowiedniego mięśnia. Napięcie bowiem jest swego rodzaju regulatorem przemiany wewnątrzkomórkowej i utrzymuje ją na odpowiednim poziomie. Zanik po. przecięciu nerwów występuje szybko, a nawet dość gwałtownie. Jak wykazały badania, mięśnie królika po przecięciu nerwów tracą w ciągu dwóch tygodni 19% białka, a po dwóch miesiącach do 50%, czyli mięśnie zmniejszają się o połowę. Wchodzi tu w grę także bezczynność mięśni. Drugim rodzajem mechanizmu zaniku pochodzenia nerwowego jest zanik, wywołany zmianami regulacji szerokości światła naczyń krwionośnych. Sprowadza się ten zanik do zaniku spowodowanego niedożywieniem i powstaje dlatego, że zwężone przez podrażnienie odpowiednich nerwów naczynia nie dostarczaj ą dostatecznej ilości ciał odżywczych. Takie niedożywienie spowodowane skurczem naczyń krwionośnych, może nawet doprowadzić do śmierci tkanek. Widujemy to często w chorobie Raynauda w której powstaje martwica na kończynach, rozpoczynająca się od palców z powodu zaburzeń nerwowych naczyń i w związku z tym powstaje niedożywienie w danych częściach kończyn. Zanik pochodzenia nerwowego polega również na braku bodźców z układu nerwowego, które są konieczne do prawidłowej przemiany materii w komórkach. [patrz też: jak zrezygnować z zakupu na allegro, nieżyt nosa krzyżówka, purchawka chropowata ]

Powiązane tematy z artykułem: jak zrezygnować z zakupu na allegro nieżyt nosa krzyżówka purchawka chropowata